Langtang Circuit trekking dag 5, Kyanjin Gompa tot Kyanjin Ri, op weg naar Kyanjin Ri low